Persian Papers in Conference
 1. سیدمسعود حسینی , مقصود امین خندقی , بررسی و تحلیل کتاب های درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشته کارشناسی علوم تربیتی , همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
 2. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران , اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
 3. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , چیستی تکلیف و انواع آن , اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
 4. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی , کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
 5. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
 6. زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , غفلت از دانش برنامه ریزی درسی در طراحی دوره های آموزشی علوم انسانی اسلامی , همایش ملی بومی سازی برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
 7. مقصود امین خندقی , زهرا حجازی , بررسی ضرورت اسلامی سازی علوم و استلزامات مرتبط با آن در حوزه آموزش عالی , همایش ملی بومی سازی برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
 8. مجتبی بذرافشان مقدم , زهره شاهسون قره غونی , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها , سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
 9. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) , سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
 10. فریبا غلامی چهکند , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان , سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
 11. سارا محمدی , مقصود امین خندقی , قرابت مفاهیم ارزشیابی برنامه درسی، چالش پیشروی پژوهش در این حوزه , کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
 12. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه درسی , برنامه درسی در ایران؛ فاصله نظر و عمل , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
 13. راحله پوراسماعیل , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان , اولین همایش ملی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 14. فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری , گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت , همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
 15. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , فروگذارده ماندن فرا-ارزشیابی برنامه‌های بهبود کیفیت برنامه درسی دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی , اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
 16. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , غلامعلی سیفی , میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی , اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
 17. کبری قبادی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , مقصود امین خندقی , ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) , همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
 18. مهوش کاظمی قره چه , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , فرایند تولید محتوای الکترونیکی و نقش ابزار های تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی , اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۳
 19. فاطمه وفائی , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , تاملی بر ابعاد انگیزشی موثر بر برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی: کارآمدی فردی، جمعی و تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
 20. مقصود امین خندقی , کوکب زرقانی , تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران با مروی بر پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه , همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
 21. مقصود امین خندقی , علی برائی , تاملی بردیدگاههای مختلف درخصوص حل مساله و فرایندهای آن درآموزش علوم وتبیین دلالت های آن برای برنامه درسی , همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
 22. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 23. مقصود امین خندقی , کوکب زرقانی , تحلیلی بر وضعیت روشهای تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی ایران و ارایه راهکارهایی برای ارتقای وضعیت موجود , سومین همایش ملی آموزش , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 24. مقصود امین خندقی , فاطمه کردافشاری , واکاوی تبیین عوامل مؤثر بر درگیری شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی , سومین همایش ملی آموزش , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 25. مقصود امین خندقی , عبدالواسط اسدخانی , تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنامه درسی تربیت معلم: بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 26. مقصود امین خندقی , مرضیه نامخواه , فراتحلیلی بر فرصت ها و تهدیدهای برنامه درسی آموزش عالی بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه , سومین همایش ملی آموزش , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 27. مقصود امین خندقی , اصغر ابراهیمی هرستانی , رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 28. مقصود امین خندقی , مرضیه نامخواه , کاوشی در میزان توجه به موضوع برنامة درسی تربیت معلم در حوزة تخصصی برنامة درسی ایران , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 29. مقصود امین خندقی , فاطمه وفائی , بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در دو کشور ایران و آلمان , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 30. مقصود امین خندقی , علیرضا عقیلی , ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان با صلاحیت در حوزه تدریس , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 31. مقصود امین خندقی , مرضیه جامه بزرگ , تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 32. مقصود امین خندقی , عبدالحمید کم , بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 33. مقصود امین خندقی , سمیه دشتی بقمچ , ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم , همایش برنامه درسی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
 34. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , فاطمه میردورقی , بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد , اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۳
 35. مقصود امین خندقی , فاطمه وفائی , تحلیل و مقایسه برنامه های درسی آموزش الکترونیکی منطبق بر دو رویکرد رفتارگرایی و فرایندهای شناختی , چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
 36. مقصود امین خندقی , عبدالحمید کم , فرایند تولید برنامه درسی مجازی با تأکید بر تبیین ویژگی های محتوای مطلوب در دانشگاه , چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
 37. مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه , روندها و رویکردهای یادگیری مشارکتی در محیط آموزش الکترونیکی , پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۰
 38. مقصود امین خندقی , مریم باغانی , ارزشیابی فراگیران در محیط آموزش الکترونیکی با مروری بر مدل GPAM_WATA , پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۰
 39. مقصود امین خندقی , معصومه محمدحسین زاده , چالشها و دشواریهای ارزشیابی برنامه درسی مجازی در نظام آموزش عالی , سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 40. مقصود امین خندقی , بهاره بهالگردی , یادگیری، تدریس و برنامه درسی در آموزش عالی از منظر ساخت گرایی: تاملی در مبانی فلسفی، اصول و ویژگی ها , همایش منطقه ای رویکرد های نوین یاددهی و یاد گیری در نظام آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۳۰
 41. مقصود امین خندقی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , غلامعلی سیفی , بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۲۹
 42. مقصود امین خندقی , مرضیه موحدی محصل طوسی , واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۲۹
 43. مقصود امین خندقی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , محدثه سپندار , خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه , اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
 44. مقصود امین خندقی , تحلیل فاصله استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و حین برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاه: پیامدها و چالش ها , اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
 45. مقصود امین خندقی , بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی , گنکره استاد توانمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۵
 46. مقصود امین خندقی , بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای حضور در دوره های آموزش مجازی , کنگره استاد توانمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۵
 47. مقصود امین خندقی , در جستجوی نقشی متمایز برای فلسفه تعلیم و تربیت در پژوهش برنامه درسی: نقدی روش شناختی بر دیدگاه برزینکا , قلمرو برنامه درسی در ایران: ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۱۵
 48. مقصود امین خندقی , تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟ , همایش تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۰
 49. مقصود امین خندقی , پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت , ایران در قرن 21 , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۲۲
Papers in Conference
 1. Maghsood Amin Khandaghi , alireza aghili , Validation of the Teacher Education Center Capabilities to Train Qualified Teachers in the Field of Teaching from the Perspective of Academic Experts , 3th World Conference on Educational Sciences , 2011-02-03
 2. Maghsood Amin Khandaghi , maryam farasat , The Effect of Teacher s Teaching Style on Students Adjustment , 3th World Conference on Educational Sciences , 2011-02-03
 3. Maghsood Amin Khandaghi , maliheh rajaei , The Comparison of Students and Educators Preferred Teaching Styles in Teacher Educating Centers , 3th World Conference on Educational Sciences , 2011-02-03
 4. Maghsood Amin Khandaghi , hamideh pakmehr , elham amiri , The Status of College Students Critical Thinking Disposition in Humanities , 3th World Conference on Educational Sciences , 2011-02-03
 5. Maghsood Amin Khandaghi , Identity crisis in curriculum field: a criticism on current approaches , third International Association for the Advancement of Curriculum Studies conference , 2009-09-07
 6. Maghsood Amin Khandaghi , A COMPARATIVE STUDY OF QUALITY ASSURANCE TREND IN IRAN S HIGHER EDUCATION SYSTEM WITH THEORETICAL DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL EVALUATION , International Association of Technology, Education and Development , 2009-03-09
Persian Papers in Journal

 1. مقصود امین خندقی , علی مهدوی خواه , بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی , مطالعات برنامه درسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱-۳۴
 2. شهین بنی اسد , رضوان حسین قلی زاده , مقصود امین خندقی , از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۲۴-۱۴۸
 3. امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی , برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۷-۳۴
 4. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷-۴۰
 5. نسرین صادقی اول , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۸۱-۹۹
 6. مقصود امین خندقی , صدیقه کاظمی , حمیده پاک مهر , سید محسن اصغری نکاح , ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۴-۹۷
 7. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی , پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۷۵-۱۹۶
 8. زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۹-۴۶
 9. مریم فراست , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۳۳-۱۵۵
 10. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۲-۱۰۶
 11. مرتضی مرادی دولیسکانی , محمود سعیدی رضوانی , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی , فرهنگ در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۴۷۳-۴۹۴
 12. فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری , تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱-۲۴
 13. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟ , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۱-۸۴
 14. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۴۶-۶۸
 15. محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , حسین باغگلی , رضا محمدی چابکی , بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۹۹-۱۲۷
 16. عبدالحمید کم , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , علی مشهدی , تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۲۸-۱۴۱
 17. مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوسی , حمیده پاک مهر , هادی عباسی , میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۱-۸۲
 18. حسن اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۷-۲۷
 19. مقصود امین خندقی , سیدعلی قادری , برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۵-۲۹
 20. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۲۸
 21. نرگس آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی , هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۴-۱۵۳
 22. مقصود امین خندقی , فاطمه سادات جعفرنیا , چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مطالعات انقلاب اسلامی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۵۸
 23. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران) , پژوهش های آموزش و یادگیری , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۹-۳۶
 24. مهوش کاظمی قره چه , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390 , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۷۱-۹۹
 25. مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه , ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۷۵-۹۳
 26. مقصود امین خندقی , سکینه محبی امین , پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۵۳-۷۹
 27. مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , مهوش کاظمی قره چه , فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۹۵-۱۱۶
 28. غلامعلی سیفی , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن , تعلیم و تربیت , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۵-۶۱
 29. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۱-۴۶
 30. مقصود امین خندقی , غلامعلی سیفی , توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۱-۱۴۷
 31. مقصود امین خندقی , سمیه بهمن آبادی , اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوب مفهومی , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۸۰-۹۲
 32. مقصود امین خندقی , ملیحه رجائی , تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان , روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵-۳۹
 33. مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه , تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی , پژوهش در نظام های آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۳۳-۱۵۴
 34. صدیقه کاظمی , مقصود امین خندقی , احمد به پژوه , علی غنائی چمن آباد , پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۱۱-۱۳۶
 35. مقصود امین خندقی , محدثه سپندار , غلامعلی سیفی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی , اندیشه های نوین تربیتی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۵۱-۷۶
 36. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , آموزش معیارهای اخلاق پژوهش: ضرورتی انکار ناپذیر در برنامه‌های درسی آموزش عالی , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۹-۳۰
 37. مقصود امین خندقی , مرضیه جامه بزرگ , محمود سعیدی رضوانی , نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۱۵-۱۳۸
 38. مقصود امین خندقی , محمد علی گودرزی , طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۶-۱۰۹
 39. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی , پژوهش های برنامه درسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۳۱-۱۷۶
 40. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۱۴-۱۲۳
 41. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۹۹-۱۲۶
 42. مقصود امین خندقی , معصومه محمدحسین زاده , بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی , پژوهش در نظام های آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۴۱-۱۵۲
 43. مقصود امین خندقی , صدیقه کاظمی , ارزشیابی برنامه درسی راسته دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای دانش آموزان کم توان ذهنی , کودکان استثنایی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۷۵-۱۹۰
 44. مقصود امین خندقی , علی اکبر عجم , تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل , نامه آموزش عالی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۴۷-۷۳
 45. مقصود امین خندقی , تحلیلی بر میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی: فرصت ها و تهدیدها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۶۹
 46. مقصود امین خندقی , مرضیه دهقانی , تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱۶۵-۱۸۴
 47. محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی , مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۲۷-۴۵
Papers in Journal

 1. ahmadreza fazeli , Maghsood Amin Khandaghi , Mahmood Saeedy Rezvani , mMorteza Karami , The Nature of Ideology and Explanation of Its Implications for Curriculum , EN , Acta Medica Mediterranea , 2018-6
 2. Maghsood Amin Khandaghi , ali baraei , Studying the compatibility of Iran's New Primary School Curriculum with the Curriculum Change Principles , EN , Modern Applied Science , Volume ( 11 ) , 2017-8, Pages 13-19
 3. ahmadreza fazeli , Maghsood Amin Khandaghi , Mahmood Saeedy Rezvani , mMorteza Karami , STATUS AND ROLE OF OFFICIAL AND OPERATIONAL CURRICULUM IDEOLOGY IN CURRICULUM IMPLEMENTATION APPROACHES , EN , Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research , Volume ( 5 ) , 2017-8, Pages 424-428
 4. Maghsood Amin Khandaghi , hamideh pakmehr , Critical thinking disposition: A neglected loop of humanities curriculum in higher education , EN , Cypriot Journal of Educational Sciences , Volume ( 7 ) , 2012-3, Pages 1-13