1. شهین بنی اسد , رضوان حسین قلی زاده , مقصود امین خندقی , از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۲۴-۱۴۸
 2. امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی , "برنامه درسی فرارشته ای" مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۷-۳۴
 3. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷-۴۰
 4. نسرین صادقی اول , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۸۱-۹۹
 5. مقصود امین خندقی , صدیقه کاظمی , حمیده پاک مهر , سید محسن اصغری نکاح , ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۴-۹۷
 6. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی , پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۷۵-۱۹۶
 7. زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۹-۴۶
 8. مریم فراست , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۳۳-۱۵۵
 9. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۲-۱۰۶
 10. مرتضی مرادی دولیسکانی , محمود سعیدی رضوانی , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی , فرهنگ در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۴۷۳-۴۹۴
 11. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟ , نظریه و عمل در برنامه درسی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۵۱-۸۴
 12. فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری , تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱-۲۴
 13. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۴۶-۶۸
 14. محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , حسین باغگلی , رضا محمدی چابکی , بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۹۹-۱۲۷
 15. عبدالحمید کم , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , علی مشهدی , تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۲۸-۱۴۱
 16. مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوسی , حمیده پاک مهر , هادی عباسی , میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۱-۸۲
 17. حسن اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۷-۲۷
 18. مقصود امین خندقی , سیدعلی قادری , برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۵-۲۹
 19. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۲۸
 20. نرگس آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی , هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۴-۱۵۳
 21. مقصود امین خندقی , فاطمه سادات جعفرنیا , چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مطالعات انقلاب اسلامی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۵۸
 22. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران) , پژوهش های آموزش و یادگیری , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۹-۳۶
 23. مهوش کاظمی قره چه , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390 , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۷۱-۹۹
 24. مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه , ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۷۵-۹۳
 25. مقصود امین خندقی , سکینه محبی امین , پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۵۳-۷۹
 26. مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , مهوش کاظمی قره چه , فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۹۵-۱۱۶
 27. غلامعلی سیفی , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن , تعلیم و تربیت , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۵-۶۱
 28. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۱-۴۶
 29. مقصود امین خندقی , غلامعلی سیفی , توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۱-۱۴۷
 30. مقصود امین خندقی , سمیه بهمن آبادی , اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوب مفهومی , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۸۰-۹۲
 31. مقصود امین خندقی , ملیحه رجائی , تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان , روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵-۳۹
 32. مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه , تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی , پژوهش در نظام های آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۳۳-۱۵۴
 33. صدیقه کاظمی , مقصود امین خندقی , احمد به پژوه , علی غنائی چمن آباد , پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۱۱-۱۳۶
 34. مقصود امین خندقی , محدثه سپندار , غلامعلی سیفی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی , اندیشه های نوین تربیتی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۵۱-۷۶
 35. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , آموزش معیارهای اخلاق پژوهش: ضرورتی انکار ناپذیر در برنامه‌های درسی آموزش عالی , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۹-۳۰
 36. مقصود امین خندقی , مرضیه جامه بزرگ , محمود سعیدی رضوانی , نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۱۵-۱۳۸
 37. مقصود امین خندقی , محمد علی گودرزی , طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۶-۱۰۹
 38. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی , پژوهش های برنامه درسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۳۱-۱۷۶
 39. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۱۴-۱۲۳
 40. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۹۹-۱۲۶
 41. مقصود امین خندقی , معصومه محمدحسین زاده , بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی , پژوهش در نظام های آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۴۱-۱۵۲
 42. مقصود امین خندقی , صدیقه کاظمی , ارزشیابی برنامه درسی راسته دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای دانش آموزان کم توان ذهنی , کودکان استثنایی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۷۵-۱۹۰
 43. مقصود امین خندقی , علی اکبر عجم , تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل , نامه آموزش عالی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۴۷-۷۳
 44. مقصود امین خندقی , تحلیلی بر میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی: فرصت ها و تهدیدها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۶۹
 45. مقصود امین خندقی , مرضیه دهقانی , تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱۶۵-۱۸۴
 46. محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی , مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۲۷-۴۵