1. مقصود امین خندقی , زهرا اسلامیان , علیه برنامه درسی معنوی بشریت گرا: نقد آراء میلر بر اساس دیدگاه شهید مطهری , تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸, صفحه ۲۰۱۷-۱۱
 2. مقصود امین خندقی , فاطمه سادات جعفرنیا , برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی , آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵, صفحه ۲۰۱۸-۵
 3. مقصود امین خندقی , علی مهدوی خواه , بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی , مطالعات برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۲۰۱۷-۱۲
 4. شهین بنی اسد , رضوان حسین قلی زاده , مقصود امین خندقی , از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۲۰۱۸-۳
 5. امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی , برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۲۰۱۸-۱
 6. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۱۲
 7. نسرین صادقی اول , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۰۱۶-۱۲
 8. مقصود امین خندقی , صدیقه کاظمی , حمیده پاک مهر , سید محسن اصغری نکاح , ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه , پژوهش در برنامه ریزی درسی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۰۱۶-۱۲
 9. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی , پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۰۱۷-۳
 10. زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۰۱۷-۲
 11. مریم فراست , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۰۱۶-۱۱
 12. زهرا وقاری زمهریر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوس , تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۷-۳
 13. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی , پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۷-۱
 14. مقصود امین خندقی , عاطفه محمدجانی اسرمی , تحلیل نظری بر تاثیر و تاثر متقابل جهانی شدن با هویت دینی , مطالعات معنوی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۶-۱
 15. مرتضی مرادی دولیسکانی , محمود سعیدی رضوانی , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی , فرهنگ در دانشگاه اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۶-۱۰
 16. فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری , تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران , تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۱۶-۲
 17. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟ , نظریه و عمل در برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۱۶-۱۱
 18. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۲۰۱۶-۶
 19. محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , حسین باغگلی , رضا محمدی چابکی , بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۰۱۶-۶
 20. عبدالحمید کم , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , علی مشهدی , تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۰۱۴-۱۲
 21. مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , مرضیه موحدی محصل طوسی , حمیده پاک مهر , هادی عباسی , میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان , اندازه گیری تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۰۱۵-۵
 22. حسن اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس , تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۰۱۴-۴
 23. مقصود امین خندقی , سیدعلی قادری , برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۰۱۵-۶
 24. معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۰۱۵-۵
 25. نرگس آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی , هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۰۱۳-۴
 26. مقصود امین خندقی , فاطمه سادات جعفرنیا , چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مطالعات انقلاب اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۰۱۴-۱۲
 27. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران) , پژوهش های آموزش و یادگیری , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۰۱۳-۱۰
 28. مهوش کاظمی قره چه , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390 , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸
 29. مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه , ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۲۰۱۴-۳
 30. مقصود امین خندقی , سکینه محبی امین , پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۲۰۱۴-۳
 31. مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , مهوش کاظمی قره چه , فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۰۱۴-۶
 32. غلامعلی سیفی , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن , تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱
 33. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها , رویکردهای نوین آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۰۱۳-۳
 34. مقصود امین خندقی , غلامعلی سیفی , توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲
 35. مقصود امین خندقی , سمیه بهمن آبادی , اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوب مفهومی , اخلاق در علوم و فناوری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹
 36. مقصود امین خندقی , ملیحه رجائی , تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان , روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 37. مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه , تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی , پژوهش در نظام های آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۰۱۳-۷
 38. صدیقه کاظمی , مقصود امین خندقی , احمد به پژوه , علی غنائی چمن آباد , پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱
 39. مقصود امین خندقی , محدثه سپندار , غلامعلی سیفی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی , اندیشه های نوین تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱
 40. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , آموزش معیارهای اخلاق پژوهش: ضرورتی انکار ناپذیر در برنامه‌های درسی آموزش عالی , اخلاق در علوم و فناوری , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲
 41. مقصود امین خندقی , مرضیه جامه بزرگ , محمود سعیدی رضوانی , نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱
 42. مقصود امین خندقی , محمد علی گودرزی , طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 43. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی , پژوهش های برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 44. مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر , ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶
 45. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶
 46. مقصود امین خندقی , معصومه محمدحسین زاده , بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی , پژوهش در نظام های آموزشی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵
 47. مقصود امین خندقی , صدیقه کاظمی , ارزشیابی برنامه درسی راسته دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای دانش آموزان کم توان ذهنی , کودکان استثنایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵
 48. مقصود امین خندقی , علی اکبر عجم , تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل , نامه آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲
 49. مقصود امین خندقی , تحلیلی بر میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی: فرصت ها و تهدیدها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲
 50. مقصود امین خندقی , مرضیه دهقانی , تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱
 51. محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی , مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵